Britta Wallgren

Adm. Direktør, Capio Sankt Görans hospital

”Dette er lean er en særdeles god introduktion til lean tænkning og en stor hjælp til at skabe en fælles vision og et fælles sprog på tværs af hele organisationen. Først læste topledelsen bogen og deltog i et seminar med en af forfatterne. Herefter besluttede vi at købe et eksemplar til alle cheferne. Nu forstår alle vores to hovedprincipper om ”floweffektivitet” og ”at sikre kvalitet i hvert et skridt vi tager.”

Birgir Jakobsson

Adm. Direktør, Karolinska Universitetshospital

”Den bedste bog jeg har læst om lean. Den er velskrevet, let læst og pædagogisk. Den er obligatorisk for alle, som er interesserede i at forbedre sundhedssektoren. Karolinska Universitetshospital har brugt bogen i træningen af 600 ledere.”

Dan Eliasson

Generaldirektør, Försäkringskassan

”Försäkringskassan, som har ansvar for en stor del af det offentlige tryghedssystem og næsten halvdelen af det offentlige budget i Sverige, er i færd med at indføre lean i driften. Dele af organisationen befinder sig i de indledende faser, mens andre er nået ganske langt. Uanset hvor i processen man befinder sig, spiller Dette er lean en vigtig rolle i at vejlede vores samarbejdspartnere i en forståelse af lean. På den måde har bogen stor indflydelse på en af hovedaktørerne i det svenske velfærdssystem.”

Anders Leckne

Direktør, Kronoberg varetægtsfængsel

”Bogen kaster lys over et fænomen, som er udbredt inden for det svenske retsvæsen i dag. Hvert område i retssystemet er effektivt i sig selv, men alle handler uafhængigt af hinanden uden samordning, hvilket gør, at systemet under et bliver ineffektivt. Øget vægt på floweffektivitet inden for retsplejen kunne skabe en mere humanitær og hurtigere sags- behandling. Og som en naturlig konsekvens, ville omkostningerne blive mindre.”

Dr Matthias Holweg

Direktør, Centre for Process and Innovation, Judge Business School, Universitetet i Cambridge

”Vi vender os ofte til de få meget omtalte succeshistorier, når vi skal lære om lean. Sandheden er imidlertid, at lean hele tiden udvikles, efterhånden som konceptet bliver tilpasset de nye sammenhænge, hvor det benyttes. Hvis man blot kopierer en andens opskrift, fører det sjældent til holdbar indførelse af lean. I Dette er lean tager Niklas Modig og Pär Åhlström et vigtigt skridt væk fra det eksisterende kaos af begreber ved at illustrere de fundamentale mekanismer, som faktisk fungerer. Det er en virkelig indsigtsfuld bog, som vil være en stor hjælp for både service- og produktionsvirksomheder, der ønsker at definere og finde deres egen vej mod lean.”

Christian Levin

Executive Vice President, Sales and Services Management, Scania

”Det er en stor udfordring at skabe en fælles forståelse af lean i en verdensomspændende organisation fysisk placeret 1600 steder. Bogen vil være en stor hjælp i vores vedvarende indsats for at forbedre den værdi, vi leverer til kunden.”

Hanna Brandt González

Adm. leder, Unionen (Sveriges største fagforening)

”Dette er lean giver en let tilgængelig, struktureret og inspirerende fremstilling og beskrivelse af lean. Vigtigst er nok værdien af den fælles udvikling af hele organisationen og den strukturerede måde at arbejde på – fra medarbejdere til ledelse. Her er enorme gevinster at hente både for medarbejderne, virksomheden og organisationen – samt ikke mindst for kunden!”

Hans Karlsson

Generaldirektør, Region Värmland

”En let tilgængelig bog som giver den nysgerrige en grundlæggende forståelse af lean, skaber orden blandt koncepterne for de lidt mere indviede og udfordrer dem, der tror, at de ”er lean”. Det er utrolig god læsning, som jeg varmt anbefaler kolleger, ledere, bestyrelsesmedlemmer, politisk valgte ledere og alle andre, som ønsker at skabe mere værdi i det, de foretager sig.”

Hans Narfström

Senior Vice President, Corporate IT, Scania

”Forfatterne har skabt en enkel og logisk struktur til forståelse af lean. Bogen har hjulpet vores organisation til at koncentrere sig om de rigtige spørgsmål.”

Johan Wibergh

Executive Vice President og Head of Business Unit Networks, Ericsson

”Da jeg læste Dette er lean, blev jeg vældig positivt overrasket. Den beskriver lean på en klar og letfattelig måde. Vi bruger bogen meget hos Ericsson, og jeg anbefaler den til alle, der har brug for en kortfattet introduktion til lean-konceptet og dets fordele.”

John Lagerling

VP, Business Development Mobile and Product Partnerships, Facebook

”Dette er lean, er læsestof, der kan anvendes af ledere i alle typer af virksomheder. Den viser, at driftsoptimering ikke er noget statisk, men noget, som hele tiden skal genopfindes og videreudvikles. Succesfulde virksomheder kan bedst fastholde deres konkurrencefordel ved hele tiden at fastholde en tilbagevenden til ”kunden i centrum”. Hvis virksomheden har for mange interessenter, som trækker i hver sin retning, kan det føles som en lettelse at vende tilbage til det væsentlige, nemlig kundeoplevelsen. Lean er en tankegang, der viser vejen under disse kritiske gentagelser. Jeg har ikke fundet nogen bog, der, bedre end denne, underviser i konceptet og anvendelsen af lean!”

Lars Wrebo

Senior Vice President, Manufacturing, Volvo Car Corporation

”Gennem mine 25 år i bilindustrien har jeg læst adskillige bøger, som forsøger at forklare essensen af lean. Denne er så langt den bedste. Måden den beskriver lean på, vil være en øjenåbner for mange mennesker, som ikke har forstået potentialet i dette komplekse koncept. For alle, der administrerer en værdikæde i dag er denne bog uundværlig.”

Magdalena Forsberg

Skiskytte-legende, foredragsholder og rådgiver

”For mig handler lean om livslang læring! Uanset om jeg har vundet eller tabt, har jeg altid forsøgt at lære noget nyt. Dette er lean beskriver, hvordan Toyota er blevet en af verdens mest succesrige organisationer. Toyota har altid haft konstant fokus på læring. Evnen til at lære er det, der skaber vedvarende succes.”

Mikael Schiller

Bestyrelsesformand, ACNE Studios

”Mode handler om selvudfoldelse, at skabe længsel og få folk til at drømme. Moden er også pr. definition foranderlig. Derfor er fleksibilitet og lydhør- hed og kort leveringstid til markedet centrale træk hos dagens succesrige modehuse. Dette er lean indfanger essensen af, hvordan veldrevne virksom- heder skaber flow gennem hele værdikæden og udvikler en evne til at lære sig, hvad det er, der skaber virkelig tilfredse kunder. Lean er enkelt, men ikke let. Jeg kan varmt anbefale denne bog til enhver virksomhedsleder, som har et ønske om at nå længere og samtidig anvende færre ressourcer.”

Per Hallberg

Executive Vice President, Head of Research and Development, Purchasing, Scania

”Vi bruger den tænkning, som bogen beskriver, på mange områder – også IT, forskning og udvikling. Et fælles sprog og en fælles metodik muliggør en tværgående interaktion, som er nødvendig i en floworien- teret virksomhed. Forfatterne har formået at gøre et kompliceret emne tilgængeligt for mange gennem en logisk og klar beskrivelse.”

Peter “Foppa” Forsberg

Ishockey-legende, investor

”Dette er lean beskriver, hvordan organisationer kan udvikle drifts- optimering i verdensklasse. Den handler om samarbejde, respekt, konstant forbedring og om, hvordan du kan udfordre dig selv og dit team. Det spiller ingen rolle, om der er tale om en organisation eller en topatlet: Nøglen til succes er universel. Præstationer i verdensklasse handler altid om at have den rette indstilling!”

Petter Stordalen

Investor, hotelmagnat, ejendomsudvikler og miljøforkæmper

”Verden er i en alvorlig krise. Vi må finde nye måder at forvalte res- sourcerne på og mindske risikoen for knaphed. Dette er lean demon- strerer, at den herskende forståelse af ”virkelig effektivitet” er forkert. Organisationer sub-optimere og sløser med ressourcerne uden at vide det. Denne bog opsamler den seneste indsigt i, hvordan vi er nødt til at reformere og forny vores syn på driftsoptimering. Den viser også, hvordan helhedstænkning, integration og orientering mod slutbrugeren er hjørnestenene, når vi skal skabe både økonomisk og social værdi.”

Professor Bob Emiliani

Central Connecticut State University

”Dette er lean er en vidunderlig og original bog, som vil gøre meget for at hjælpe mennesker med at få en præcis forståelse for lean ledelse. Den fremlægger idéer og koncepter på en enestående måde, som er let for enhver af forstå og anvende. Det er en fantastisk bog. Jeg elsker den simpelthen.”

Professor Keith Goffin

Cranfield School of Management

”Denne bog om lean ledelse bør være obligatorisk læsning for både ledere og medarbejdere i både produktions- og serviceorganisationer. Modig og Åhlström har udført et fornemt stykke arbejde ved ikke blot at udvælge de vigtigste koncepter fra den store mængde litteratur, der findes om lean ledelse, men ved også at give krystalklare forklaringer på hvert eneste koncept. Alt for ofte er bøger om ledelse fyldt med interessant men perifer information. Denne bog rummer ikke én overflødig sætning. Hvis du har et mål om at gøre dine forretningsprocesser mere effektive, bør du sikre dig, at alle i din organisation læser denne bog. For det første vil den informere dine medarbejdere om lean-koncepterne, og for det andet vil den inspirere dem til hurtigt at tage koncepterne i brug.”

Professor Nigel Slack

Emeritus Professor, Warwick Business School

”Dette er lean er bare fantastisk. Virkelig læseværdig, interessant, relevant og klog. Jeg elsker historierne – de gør bogen levende.”

Professor Paul Coughlan

”Dette er lean er meget mere end en fængende titel på endnu en bog om lean. Det er en lean undersøgelse af en bestemt virksomhedsstrategi af fundamental betydning for organisationer, som ønsker at skabe værdi for dem, der ønsker at modtage værdi. Den fanger de værdier, principper, metoder og værktøjer, som skaber et dynamisk syn på behovet for forbedring. Den gør det ressourceeffektivt - på færre sider end sammenlignelige bøger. Og den gør det floweffektivt ved at fokusere på det, læseren har behov for at forstå. Modig og Åhlström har stor respekt for deres læsere og engagerer dem, som var de medlemmer af det samme hold. De fortæller historier, bruger metaforer, tegner scenarier og visualiserer nøglebegreber for at undgå misforståelser. De udviser stor respekt for historien om Toyotas produktionssystem, og de forklarer, hvor vigtigt det er med gensidig respekt for at kunne realisere en virksomhedsstrategi baseret på lean. Til slut efterlader de læseren blottet for tvivl om deres fælles forståelse for fiskeri (hvordan man forholder sig til forbedringer), samtidig med at de giver tilstrækkelig plads til, at læseren kan finde sin egen måde at lære at fiske på.”

Professor Takahiro Fujimoto

University of Tokyo

”Lean er tilsyneladende et begreb, der er let at huske, men vanskeligt at forstå præcist. Mange ledere rundt om i verden tror stadig, at lean produktion grundlæggende handler om omkostningsreduktion, hvilket er helt fejlagtigt. Dette er lean er en af de mest rammende, letforståelige og underholdende bøger om emnet, og den vil hjælpe dig med at forstå essensen af én af det 20. og 21. århundredes vigtigste ledelsesfilosofier.”

Professor Terry Hill

Emeritus Fellow, University of Oxford

”Jeg fandt Dette er lean særdeles underholdende – fyndig åbning, ved- holdende brug af eksempler/illustrationer, godt sprog og vigtigst af alt: En grundig redegørelse for koncepterne. Bogen er et særdeles værdifuldt bidrag til vores felt.”

Professor Zoe Radnor

Cardiff Business School

”Dette er lean er som en god roman... den fænger fra første afsnit (kræftek- semplerne), drager dig ind i begrebsverdenen (det fantastiske koncept om floweffektivitet), afslører langsomt handlingen (lovene og teorierne) før den afslører betydningen af relationerne (skabe og udvikle lean-organi- sationer) og får dig til at føle, at alle kommer til at leve lykkeligt til deres dages ende (bare de implementerer lean). Eksemplerne og forklaringerne i bogen er førsteklasses, og på baggrund af min egen erfaring med lean i den offentlige sektor, mener jeg, at denne bog krydser grænserne på en gnidningsløs og relevant måde ved at fokusere på koncepterne. Dette er obligatorisk læsestof for alle – fra nybegynderen til eksperten. Som tilfældet er med enhver god bog eller roman, lærer du noget nyt, hver gang du læser den!”

Ulf Näsström

Vice President, Saab AB, Business Area Electronic Defence Systems

”Bogen henvender sig til både ”nybegyndere” og dem, der tror, at de allerede ved, hvad lean er. Mit lederteam og jeg blev så inspirerede af bogen, at jeg besluttede at alle 1100 ansatte i organisationen skulle have hver sit eksemplar. Dette er lean har gjort det muligt for hele organisa- tionen at få et fælles sprog, når det gælder lean – en forudsætning for at lean kan fungere i en stor organisation. Bogen er let læst, pædagogisk opbygget og overbevisende. Jeg kan anbefale den på det varmeste.”Forfatterne